Image

تیم ما

اشل متشکل از متخصصین جوان در حوزه ی خرده فروشی است که با روحیه تیمی قوی و پشتکار اعضای خود باعث کسب نتیجه موثر و کارآمد در پروژه ها می شود
بشیر انیسی
بشیر انیسیرئیس هیات مدیرهinfo@echellegroupe.com
نادیا شفیعی
نادیا شفیعیکارشناس لیزینگ
پژمان طیار
پژمان طیارمدیرعامل
مائده جوادی
مائده جوادیکارشناس لیزینگ